20mm till arbetsbänken

2018-04-29

20mm till arbetsbänken


Festools MFT/3 använder 20mm som storlek på sina hål, så det har blivit en standard här i Sverige och Europa. Veritas är kanadensiskt och därmed ska tänka metriskt, men eftersom deras stora marknad är USA så gör de sina produkter i tum. De har många olika produkter att använda till 3/4" hål, men har gjort några av dessa även för 20mm.

En första produkt är deras T-Loc Systainer

  

Den innehåller en komplett lösning för att kunna spänna fast arbetsstycken i en 20mm hål.


Känner man att denna är lite för stor, och man vill ha några av produkterna lösa så har vi numera flera av dem lösa. Vi kommer även att fortsätta att få hem flera.

En som är mycket trevlig är den lilla Bänktvingen.

En annan är det låga anslaget.

Sedan finns en produkt som inte finns med i MFT-lådan, det är Parf dogs.

Vi har alla tre varianterna som Peter Parfitt tagit fram. Den första tillsammans med Veritas och den nya Parf super dog tillsammans med Axminister.