Köpvilkor

Här finns information om ditt köp.
  • Köpvilkor
        PriserSamtliga priser hos Rubank Verktygs AB är angivna i svenska kronor inkl moms. Väljer man Euro, NOK, DDK konverteras valutan mot SEK.Vid eventuella prisändringar i butiken gäller ..

Support

Har ni frågor eller behöver kontakta oss i ett annat ärende, skapa en 'Ticket'. Vi återkommer snarast möjligt.